wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Code is incorrect!

Fout

U bent iets vergeten!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Waarom een Bodycam?

Bodycams hebben veel voordelen. Naast de preventieve werking wordt er bewijsmateriaal verzameld en natuurlijk kunnen de beelden voor trainingsdoelen worden gebruikt.

1.Veiligheid: bodycams zorgen voor een positieve gedragsverandering. Door de preventieve werking neemt zowel de veiligheid zelf toe alsook het gevoel van veiligheid. Dat is belangrijk voor de professionele drager én voor de mensen die gefilmd worden.

Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat met het inzetten van bodycams bij de politie, het aantal geweldsincidenten in vijf jaar tijd met 70% is afgenomen. In Groot Brittannië is het aantal klachten over agressief gedrag tegen de politie 93% minder geworden. Bij klachten tegen overheidspersoneel blijkt dat 50% zijn bezwaar intrekt zodra men weet dat er videobewijs is.

Een waardevolle bijkomstigheid van bodycams is dat het ziekteverzuim van de gebruikers afneemt. Dat heeft alles te maken met gevoel en veiligheid en minder geweldsincidenten.

2.Ondersteunend bewijs: met bodycams wordt ondersteunend bewijsmateriaal vastgelegd. Bij discussies achteraf, bij aansprakelijkheidskwesties of in rechtszaken kan dat van doorslaggevend belang zijn.

Op ander continenten wordt de bodycam vooral gewaardeerd door gefilmde mensen die zich beschermd weten tegen wangedrag van overheidsfunctionarissen, maar bij ons is het omgekeerd en voelen de dragers zich juist beschermd. In alle gevallen neemt het geweld met sprongen af en de veiligheid neemt toe.

3.Professionalisering: de videobeelden tonen het gedrag van de drager én de mensen die gefilmd zijn. Die praktijkinformatie is bij uitstek geschikt voor trainingsdoeleinden (video feedback). Het gevolg is een toename van vaardigheden, van productiviteit en plezier in het werk.

Bodycams zijn uitermate geschikt voor politie, ambulancepersoneel en ook voor brandweerlieden is het een uitkomst. Als je denkt aan aansprakelijkheidskwesties en trainingsdoeleinden komen er nog veel meer beroepsgroepen in beeld. Bijvoorbeeld de bejaarden- of zwakzinnigenzorg waarbij het erg prettig is dat een zorgvuldige behandeling door het personeel onomstotelijk vastligt. Ook voor mensen die werken in de beveiligingssector.

4.Onderscheidend vermogen: Voor met name particuliere organisaties kan het een middel zijn om zich te onderscheiden ten opzichte van hen concullega's. Maak IWitness tot uw USP.