wachten...

Success

→ Shoppingcart updated

Info

→ Shoppingcart updated

Success

Mail sent!

Error

Mail is not sent!

Error

Artikel niet meer op voorraad!

Error

Success

Success

Error

Bodycam

Een bodycam is een op het lichaam gedragen camera die beeld en geluidopnames maakt vanuit het oogpunt van de drager. De gemaakte beelden worden opgeslagen om eventueel later te gebruiken. Door de vele functies van de bodycam van IWitness is het ook mogelijk om de beelden live te streamen, zodat je direct mee kunt kijken.

Het doel van een bodycam is het terugdringen van geweld tegen de drager van de bodycam. Dit systeem heeft dus een preventieve werking. Bovendien gedraagt iedereen zich ook anders zodra men weet dat er wordt opgenomen. Er treedt meestal een positieve gedragsverandering op. Daarnaast wordt er ook bewijstmateriaal verzameld met een bodycam dat later eventueel gebruikt kan worden bij een aanhouding of verbalisering.

Redenen voor het dragen van een bodycam

Bodycams hebben veel voordelen. Naast de preventieve werking wordt er bewijsmateriaal verzameld en natuurlijk kunnen de beelden voor trainingsdoeleinden worden gebruikt. Er zijn verschillende redenen om een bodycam te dragen. De belangrijkste redenen staan hier voor je op een rijtje.

Een veilig gevoel creëren

Bodycams zorgen voor een positieve gedragsverandering. Door de preventieve werking neemt zowel de veiligheid zelf toe alsook het gevoel van veiligheid. Dat is belangrijk voor de professionele drager én voor de mensen die worden gefilmd.

Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat met het inzetten van bodycams bij de politie, het aantal geweldsincidenten in vijf jaar tijd met 70% is afgenomen. In Groot-Brittannië is het aantal klachten over agressief gedrag tegen de politie met 93% gedaald. Bij klachten tegen overheidspersoneel blijkt dat 50% zijn bezwaar intrekt zodra men weet dat er videobewijs is.

Een waardevolle bijkomstigheid van bodycams is dat het ziekteverzuim van de gebruikers afneemt. Dat heeft alles te maken met het gevoel van veiligheid en minder geweldsincidenten.

Ondersteunend bewijs leveren

Met bodycams wordt ondersteunend bewijsmateriaal vastgelegd. Bij discussies achteraf, bij aansprakelijkheidskwesties of in rechtszaken kan dat van doorslaggevend belang zijn.

Op andere continenten wordt de bodycam vooral gewaardeerd door gefilmde mensen die zich zo beschermen tegen het wangedrag van overheidsfunctionarissen. Bij ons is het omgekeerd en voelen de dragers zich juist beschermd. In alle gevallen neemt het geweld met sprongen af en neemt de veiligheid toe.

Professionele beelden afleveren

De videobeelden van een bodycam tonen het gedrag van de drager én de mensen die gefilmd zijn. Die praktijkinformatie is bij uitstek geschikt voor trainingsdoeleinden (video feedback). Het gevolg is een toename van vaardigheden, van productiviteit en plezier in het werk.

Bodycams zijn uitermate geschikt voor politie, ambulancepersoneel en ook voor brandweerlieden is het een uitkomst. Als je denkt aan aansprakelijkheidskwesties en trainingsdoeleinden komen er nog veel meer beroepsgroepen in beeld. Denk bijvoorbeeld aan de bejaarden- of zwakzinnigenzorg waarbij het erg prettig is dat een zorgvuldige behandeling door het personeel onomstotelijk vastligt. Ook voor mensen die werken in de beveiligingssector is de bodycam een echte aanvulling.